Obiekty

Podpory

Podpory, 2001
stal, witryny szklane, znaleziska

Zgromadzone w muzealnym magazynie przedmioty zostały umieszczone w szklanych gablotkach. Właśnie owe szklane witryny posłużyły do budowy rozmaicie uformowanych podpór.

„Znalazki, którym artyści przywracają utracone przez pożogę i zapomnienie godność. Uhonorowane wyborem, znajdują swe utracone dostojeństwo w projekcie ‘Podpory’. Proces rehabilitacji tego, co dotąd wzgardzone, spotęgowany architektoniczną funkcją podpory / kolumny podtrzymującej strop. Znalazki nie tylko świadczą o tym, co było. Znalazki także pełnią funkcję użytkową jako element konstrukcji nośnej wnętrza. Przywrócono je życiu.”

Zbigniew Czarnuch, Żółty Pałac, Witnica