Obiekty

Krosno

Krosno, Globalpix Factory 2.0, 2017
Drewno, stal, plecione płótno 182 x 153x220cm
 
Zakup krosna oraz jego dalsze modyfikacje w celu sprawniejszego wyplatania obrazów stanowiły ważny krok w kierunku mechanizacji fabryki artystycznej Globalpix. W rezultacie znacznie wzrosła wydajność pracy.
Restrukturyzacja, będąca wynikiem owej mechanizacji, świadczy o zdolności firmy do płynnego dostosowywania się do zmian na rynku, a więc w tym przypadku do gwałtownego wzrostu nadprodukcji malarstwa przy jednoczesnym braku siły roboczej.
Większą możliwość programowania krosna zapewnia technologia, oparta na działaniu czterech wałków.

Na krośnie
1:15"