Projekty kuratorskie

Dialog Loci

Dialog Loci, 2004

Projekt artystyczny na terenie Twierdzy Kostrzynskiej (dawnej Küstrin).

Dziewiętnaście różnorodnych interwencji artystycznych w przestrzeni publicznej, które dotyczą złożonej historii kultury, przygranicznego położenia Kostrzyna i renesansowej twierdzy. Twierdza, która niegdyś obejmowała całe stare miasto, została całkowicie zniszczona pod koniec II wojny światowej i nie została odbudowana. Dziś to miejsce jest często określane przez mieszkańców jako Pompeje XX wieku.

Dialog Loci wykorzystuje przestrzeń, która utraciła swe dawne funkcje, do wywołania refleksji na temat wielkich, historycznych przemian i osobistych doświadczeń. Wystawa odnosi się do ciągle otwartych pytań dotyczących narodowej tożsamości, do symboliki granic i ograniczeń, do społecznych problemów związanych z lokalnymi stosunkami ekonomicznymi, jak i do kulturowych wpływów.

Projekt Dialog Loci był jednym z nielicznych projektów artystycznych w przestrzeni publicznej w Polsce na taką skalę, co w 2004 r. miał szczególne znaczenie w związku z ówczesnym przystąpieniem Polski do UE.

Artyści biorący udział: Mirosław Filonik, Bernardo Giorgi, Krescenty Głazik, Elżbieta Jabłońska, Grzegorz Klaman, Michael Kurzwelly, Hester Oerlemans, Arturas Raila, Carina Randlov, Susken Rosenthal, Jadwiga Sawicka, Roland Schefferski, Zbigniew Sejwa, Anne Peschken/Marek Pisarsky (Urban Art), HS Winkler, Georg Winter, Markus Wirthmann und Julita Wójcik. Kuratorka wystawy: Aneta Szyłak.

 
 

W ramach projektu wydano obszerny katalog, który szczegółowo omawia historię miejsca (esej historyka Jana Piskorskiego), obszar przygraniczny (esej Uwe Rady, dziennikarz), implikacje czasu (filozoficzna rozmowa filozofa Roberta Pfallera i Conny Habbel), rozważania o ruinach (esej historyka sztuki Kari Jormakki) oraz o sztuce w przestrzeni publicznej w Polsce (historyk sztuki Aneta Szyłak).

Wszystkie zdjęcia z dokumentacji artysty w katalogu i poniżej © Justyna Schwertner.

mehr