Obiekty

Budowlaniec

Budowlaniec, 1987
185 x 50 x 50 cm

Jastrych budowlany, płyta chodnikowa