Urban Art
Anne Peschken / Marek Pisarsky
prace
projekty
publikacje
filmy

vita
kontakt

deutsch
english
polski

Dialog Loci
(2004)
Dialog Loci – to projekt artystyczny zrealizowany na terenie Kostrzyńskiej twierdzy.
19 artystów przedstawia swoje propozycje interwencji w przestrzeń publiczną i społeczną. Prace poruszają problematykę wielowarstwowej kultury i historii Kostrzyna, oraz jego położenia tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Twierdza, która obejmowała całe stare miasto, została pod koniec II wojny światowej zupełnie zniszczona i nigdy nie odbudowana. Dzisiaj jest ona często określana przez miejscową ludność jako Pompeje XX wieku.

Dialog Loci wykorzystuje przestrzeń, która utraciła swe dawne funkcje, do wywołania refleksji na temat  wielkich, historycznych przemian i osobistych doświadczeń. Wystawa odnosi się do ciągle otwartych pytań dotyczących narodowej tożsamości, do symboliki granic i ograniczeń, do społecznych problemów związanych z lokalnymi stosunkami ekonomicznymi, jak i do kulturowych wpływów.
Pprzestrzen´ twierdzy zostanie przekształcona w obszar międzyludzkich kontaktów, transgranicznej migracji i międzynarodowego dialogu na temat przeszłości i przyszłości.  

Uczestnicy projektu:
Miros?aw Filonik, Bernardo Giorgi, Krescenty Głazik, Elżbieta Jabłońska, Grzegorz Klaman, Michael Kurzwelly, Hester Oerlemans, Arturas Raila, Carina Randlov, Susken Rosenthal, Jadwiga Sawicka, Roland Schefferski, Zbigniew Sejwa, Urban Art, HS Winkler, Georg Winter, Markus Wirthmann and Julita Wójcik. Exhibition curator: Aneta Szyłak.

Do wystawy wydano trzy-języczny katalog.