Urban Art
Anne Peschken / Marek Pisarsky
prace
projekty
publikacje
filmy

vita
kontakt

deutsch
english
polski

Morgenthau
(2004)
Instalacja w ramach wystawy Dialog Loci w Kostrzynie

“Komendantura w sercu Kostrzyn´skiej twierdzy została doszczętnie zniszczona. Zachowane w resztkach murów okienka piwniczne i fragmenty miejskiego bruku uzmysławiają wcześniejszą egzystencję. Na czas trwania wystawy, w tym miejscu, na wysokości 1,70 m nad powierzchnią ziemi wybudowano platformę, na której pojawiały się typowe dla danej pory roku bukoliczne sceny. Powolne zmiany aranżacji tej przestrzeni, gdzie raz pojawiała się zagroda dla kur, innym razem poidło lub pastwisko dla krów czy wreszcie kupa gnoju, wzmacniają wrażenie sielskiej idylli. Nastrój miejsca potęgowany jest przez nostalgiczny neon zawieszony nad platformą.

Pierwsze – romantyczne skojarzenie z brzmieniem terminu Morgenthau jest mylące (MORGENTAU - poranna rosa). Tymczasem Henry Morgenthau, amerykański minister finansów i sekretarz prezydenta F. D. Roosevelta przedstawił memorandum, w którym zaprezentował plan powojennego zagospodarowania Niemiec. Według jego koncepcji, aby w przyszłości wyeliminować zagrożenie ze strony Niemiec, powinno się dokonać ich demilitaryzacji, pozbawić przemysłu oraz podzielić na szereg mniejszych regionów, których podstawą gospodarki byłoby rolnictwo.
Iinstalacja zaprezentowana przez Urban Art ukazuje pejzaż powstały pod wpływem doraźnych politycznych imponderabiliów. Jest ona przestrogą przed nieprzewidywalnymi, przypadkowymi skutkami decyzji polityków.”
Frank Barth, Kunsthalle Hamburg