Urban Art
Anne Peschken / Marek Pisarsky
Alternative Arts, Soho, London, 1991

W Londynie został odsłonięty pomnik z bra˛zu upamiętniający Bombowca Harrisa.
Wówczas Urban Art wytapetowali ściany opuszczonego z powodu recesji sklepu stronami z książki telefonicznej. Na nich nadrukowano znane zdjęcie zbombardowanego Drezna, zrobione z kościelnej wieży. Na pierwszym planie  widoczna była rzeźba anio?a. W przestrzeni sklepu, która mogła być obserwowana tylko przez wizjer - latały angielskie pachołki, których normalnie używa się do oznaczenia niebezpieczeństw w ruchu drogowym (tak zwane bollards).

“Przez wzgląd na dotychczasowe działania w  przestrzeni współczesnego miasta, przyznano grupie Urban Art roczne stypendium w Londynie.  Tam kontynuowali zbieranie produktów i odpadków wytwarzanych przez duże miasto. Przez techniki wyolbrzymienia i powtarzania, chcieli wzbudzić refleksję nad dezorientacja˛ mieszkańców miast.”
Felicity Lunn, Whitechapel Art Gallery

prace
projekty
publikacje
filmy

vita
kontakt

deutsch
english
polski

Bollards over Dresden
(1991)